Poradna

Zákon 89/2012 Sb. – Občanský zákoník nabízí dvě možnosti, jak řešit situaci, kdy minimálně pro jednoho z manželů není další setrvání v manželství přijatelné – rozvod postupem podle ustanovení § 755 zákona 89/2012 Sb. tzv. rozvod sporný a rozvod postupem podle § 757 zákona 89/2012 Sb. tzv. rozvod dohodnutý. Oba se od sebe zásadně liší, zejm. pokud...

V tomto článku se pokusím prakticky a stručně dotknout situace, která může běžně potkat každého a která může nepříjemně zkomplikovat život. Někdy si navíc nemusíme být jistí správným postupem, v některých případech ani neexistuje jednoznačné vodítko a řešení bude záviset na posouzení konkrétního případu.

Pokud uvažujete o prohlášení tzv. "osobního bankrotu", tak jste možná zaregistrovali, že od 1. 7. 2017 došlo k několika zásadním změnám. Mám na mysli poslední (letošní) novelu insolvenčního zákona provedenou zákonem č. 64/2017 Sb., která je účinná právě od 1. 7. 2017.