Právní služby

Poskytujeme právní služby v nejrůznějších právních odvětvích. V rámci práva soukromého se věnujeme zejména právu občanskému, rodinnému a obchodnímu, v oblasti práva veřejného se zaměřujeme především na právo trestní. Upřednostňujeme osobní kontakt s klientem, na jehož základě dochází ke vzniku vztahu založeného na důvěře, která je pro výkon advokacie nezbytná. 

Sepis smluv

Budete - li mít zájem o sepis smlouvy, připravíme ji pro Vás "ušitou na míru" nebo vyhotovíme smluvní vzor vhodný pro opakované užití do budoucna. Zpracujeme pro Vás také obchodní podmínky či závěť. Veškeré dokumenty upravíme tak, abychom předešli všem potenciálním komplikacím, které by mohly v budoucnu nastat. Samozřejmostí je taktéž revize a připomínkování Vámi předložené smlouvy.

Zastupování před soudy a orgány státní správy

V rámci zastoupení zajistíme vše potřebné týkající se Vaší záležitosti, komunikujeme se soudem či příslušným orgánem, zpracujeme veškerá podání a vždy Vás budeme zavčas informovat o vývoji ve Vaší věci.

Občanské právo

Poskytujeme právní služby zejména v oblasti věcných práv, závazkového práva, odpovědnosti za škodu, bezdůvodného obohacení, práva dědického či ochrany osobnosti. Zpracujeme či revidujeme stanovy spolkům a zajistíme zápis potřebných údajů do spolkového rejstříku včetně přípravy všech podkladů.

Obchodní právo

Zajišťujeme zakládání obchodních společností a jejich zápis do obchodního rejstříku. Připravíme Vám podklady pro zápis změn do obchodního rejstříku a podání k rejstříkovému soudu. Zpracujeme Vám potřebnou smluvní agendu.

Rodinné právo

Poskytujeme komplexní právní služby v souvislosti s rozvodem manželství, úpravou poměrů k nezletilým dětem a ve věcech výživného. Postaráme se o interakci s protistranou,  pomůžeme Vám orientovat se ve složité životní situaci a učiníme vše potřebné, aby bylo společné jmění manželů co nejlépe vypořádáno. Sepíšeme dohodu o vypořádání společného jmění manželů a v případě potřeby provedeme nezbytné úkony ve vztahu ke katastrálnímu úřadu.

Trestní právo

V oblasti trestního práva máme rozsáhlou praxi. Poskytneme Vám právní pomoc při podání vysvětlení, obhajobu v přípravném řízení a v řízení před soudem. Zastupujeme poškozené v trestním řízení a  zabezpečíme plné uplatnění jejich práv.

Převody nemovitostí

Zajistíme pro Vás právní servis zahrnující sepsání příslušné smlouvy, sepsání smlouvy o advokátní úschově, provedení advokátní úschovy, sepsání a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a zastoupení před katastrálním úřadem. Spolupracujeme s řadou odborníků na trhu s nemovitostmi, zprostředkujeme pro Vás ocenění nemovitosti a další potřebné.

GDPR

Poskytujeme právní služby v oblasti ochrany osobních údajů. Vyhotovíme pro Vás analýzu zpracování osobních údajů, definujeme rizika zpracování a navrhneme pro Vás vhodná organizační a technická opatření. Poskytujeme právní poradenství v této oblasti.